Anonyme - Login / New account

New tab

Site naturaliste, jardins, biodiversité (BotaPedia)

Données publiques (LOD, RDF, Web sémantique). Reprennez la maîtrise de vos données! Créez du sens et du lien. Qui sommes nous?
| Articles | Jardins | Organisations | Offres de plantes | Autres contenus | Portail Jardinier -- Site compagnon Sciences et Société
Expert Mode


51 data not fitting user language (en)

Arborètum > ca data from Internet  , Дендрарий > ru data from Internet  , Дендрологічний парк > uk data from Internet  , مشجر > ar data from Internet  , Crannlann > ga data from Internet  , 수목원 > ko data from Internet  , 樹木園 > ja data from Internet  , Arboreto > pt data from Internet  , Arboreto > eo data from Internet  , Arboreto > es data from Internet  , Arboreto > it data from Internet  , Arboretum > sv data from Internet  , Arboretum > en data from Internet  , Arboretum > de data from Internet  , Arboretum > cs data from Internet  , Arboretum > fr data from Internet  , Arboretum > pl data from Internet  , Arboretum > nl data from Internet  , Дендра́рий (от греч. δένδρο — дерево) — территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Дендрарии имеют научное, учебное, культурно-просветительское или опытно-производственное назначение. Обычно они размещаются при ботанических садах. Термин «дендрарий» ввёл в науку о садоводстве шотландский ботаник и ландшафтный архитектор Дж. К. Лаудон. > ru data from Internet  , An arboretum (plural: arboreta) in a general sense is a botanical collection composed exclusively of trees of a variety of species. Originally mostly created as a section in a larger garden or park for specimens of mostly non-local species, many modern arboreta are in botanical gardens as living collections of woody plants and is intended at least in part for scientific study. > en data from Internet  , Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin – dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží j > cs data from Internet  , Arboreto, arba reto aŭ arboparko estas kolekto de nur arboj, do artefarita arbaro. Plej ofte temas pri botanika ĝardeno en kiu troviĝas vivantaj kolektoj de arbecaj plantoj (arboj, arbustoj,...) almenaŭ parte celita al scienca studado. > eo data from Internet  , Un arborètum és un jardí botànic especialitzat, generalment concebut com un espai paisatgístic. Presenta nombroses espècies d'arbres o essències llenyoses en forma de col·leccions molt sovint temàtiques. Existeixen arborètums de lleure procedents d'una gran activitat passada, però que ja no tenen usos científics. Un jardí que presenta col·leccions d'arbusts s'anomena fruticetum, i es diu pinetum un arborètum especialitzat en coníferes. > ca data from Internet  , Luibhghairdín nó cuid de luibhghairdín a úsáidtear chun crainn, toim is féithleoga a léiriú, agus staidéar a dhéanamh orthu. > ga data from Internet  , Ein Arboretum (lat. Nebenform zu arbustum hier speziell im Sinne von ‚Baumpflanzung‘; von arbor ‚Baum‘) ist eine Sammlung (nicht in Pflanzgefäßen wachsender) verschiedenartiger, oft auch exotischer, Gehölze; dies kann beispielsweise ein botanischer Garten sein, in dem hauptsächlich Bäume und Sträucher angepflanzt werden. Man spricht von einem Fruticetum, wenn nur Sträucher angepflanzt werden. Werden in einem Arboretum nur Nadelgehölze angepflanzt, nennt man es Pinetum. In russischsprachigen Gebieten wird statt „Arboretum“ der Begriff Dendrarium (von altgriechisch δένδρον déndron, deutsch ‚Baum‘) verwendet. Eine Orangerie beherbergt im Winter frostempfindliche Baumarten, die in Gefäßen gepflanzt werden, um transportabel zu sein. > de data from Internet  , 樹木園(じゅもくえん、英語: arboretum、複数形 arboreta)とは、狭義では、樹木を収集した園である。関連したものには、fruticetum(ラテン語の低木を意味するfrutexに由来)であり、ブドウ樹を収集したviticetumがある。今日では一般的に、樹木園は、少なくとも科学的研究の分野に向けられた木本植物を生きた状態で収集している植物園である。針葉樹に特化した樹木園は、pinetumとして知られている。他に特定の樹木に特化した樹木園として、ヤナギに特化したsalicetum、ポプラに特化したpopuletum、オークに特化したquercetumがある。 > ja data from Internet  , Un arboretum ou arborétum (orthographe rectifiée de 1990) est un jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme un espace paysager. Il présente de nombreuses espèces d'arbres ou d'essences ligneuses sous forme de collections le plus souvent thématiques. Il existe des arboretums d'agrément issus d'une grosse activité passée mais qui n'ont plus de missions scientifiques. Un jardin présentant des collections d'arbustes est appelé fruticetum et on appelle pinetum un arboretum spécialisé dans les conifères. > fr data from Internet  , Een arboretum of bomentuin (meervoud: arboreta) is een verzameling van levende bomen en struiken in een (grote) tuin of een park. Het woord arboretum stamt van het Latijnse 'arbor', boom. Het doel van de aanleg van zo'n levende verzameling van bomen en struiken kan zijn om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen, en/of om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen, en/of met een educatief doel. Een arboretum kan ook een herbarium bezitten, waarin gedroogde delen van bomen en struiken worden bewaard. > nl data from Internet  , Um arboreto (do latim, arboretum no singular, e arboreta no plural) é um jardim botânico ou uma área destinada para o cultivo de uma coleção de árvores, arbustos, plantas herbáceas, medicinais, ornamentais ou outras. São mantidas e ordenadas cientificamente, em geral documentadas e identificadas, e expostas ao público para as finalidades de recreação, educação e pesquisa. > pt data from Internet  , Un arboreto è un «grandioso erbario vivente che svolge funzione di orto botanico per piante arboree ed arbustive finalizzato a scopi diversi», ossia un'area boschiva realizzata artificialmente per ricreare un habitat significativo per la tutela della biodiversità.Gli arboreti sono aperti al pubblico e hanno finalità didattico-pedagogiche, di ricerca scientifica, di classificazione e ornamentale. > it data from Internet  , 수목원(樹木園, Arboretum)은 나무들의 관찰과 연구를 위해 서식지를 재현하고 기르는 곳을 말한다. > ko data from Internet  , Un arboreto o arboretum (del latín arborētum) es un jardín botánico dedicado primordialmente a árboles y otras plantas leñosas, que forman una colección de árboles vivos con la intención al menos parcialmente de estudiarlos científicamente. Por ejemplo, un arboreto que está especializado en coníferas se conoce como un pinetum. Muchos de los arboretos son también arboledas, un término más amplio que incluye la mayor parte de los terrenos boscosos de tamaño menor al de un bosque, por lo que en español muchas veces los dos términos son intercambiables. > es data from Internet  , Дендрологі́чний парк (дендропа́рк, дендра́рій, від грец. déndron — дерево) або арборетум (від лат. arbor - дерево) — територія, на якій на відкритому ґрунті культивуються деревні рослини. Парк з колекцією різних порід дерев. Частіше сучасний дендропарк — це ботанічний сад, що містить живі колекції деревних рослин і принаймні частково призначений для наукових досліджень. Територія дендрологічних парків позначається на місцевості межовими охоронними знаками. > uk data from Internet  , المشجر حقل تجارب يوجد في الهواء الطلق، لزراعة الأشجار والشجيرات والنباتات الخشبية الأخرى في ظروف طبيعية يجري فيه ترتيب النبتات وتزويدها تبين فصائلها كما تبين علاقات الأنواع المختلفة للفصيلة المشتركة.وقد أسهمت معظم المشاجر المفتوحة في إدخال البهجة والمتعة إلى الجمهور ونالت تقديرًا واستحسانًا.كما اسهمت المشاجر في ازدياد الأساليب العملية لزراعة الأشجار والشجيرات في ازدياد الأساليب العلمية لزراعة الأشجار والشجيرات الأكثر تحملًا وجمالًا وتحتوي معظم المشاجر على أجزاء مخصصة للتجارب، لاستنبات فصائل جديدة ونادرة من النباتات، تخصص اجزاء منها للمتسلقات والشجيرات. > ar data from Internet  , Ett arboretum (plural arboreta av lat. arbor, "träd") är en plantering av träd och buskar, ofta skapad med syftet att studera de planterade sorterna. Andra syften med planteringen kan vara att samla, bevara och presentera olika trädslag. Ofta är syftena kombinerade, växterna kan studeras i olika avseenden samtidigt som olika sorter bevaras och visas upp för en upplevelse av mångfald. Planteringen kan vara en samling i sin egen rätt eller vara en del av en botanisk trädgård. I Sverige finns arboretum för forskningssyfte bland annat i Alnarpsparken. > sv data from Internet  , Arboretum (łac. arbor, arboris – drzewo), ogród dendrologiczny, dendrarium – miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się badania nad nimi. Przy arboretach działają często placówki naukowe badające morfologię, anatomię, ekologię, fizjologię i genetykę roślin drzewiastych oraz możliwości aklimatyzacji gatunków obcych. Arboreta funkcjonować mogą jako placówki samodzielne, ale stanowić też mogą część ogrodów botanicznych o wszechstronnych kolekcjach. Gatunki dawniej nasadzano w kolekcjach arboretów głównie kierując się względami estetycznymi. Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego (tworząc grupy o podobnych wymaganiach siedliskowych) lub systematycznego (grupując gatunki i rodzaje spokrewnione). > pl data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , مشجر# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboreto# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 4142942-4# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , m.01xsnw# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Trjásafn# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Dendrariy# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 2YcFT# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Q272231# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arborétum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Дендрологічний_парк# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboreto# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboreto# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretumas# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Дендрарий# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arborètum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboret# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum Image of Arboretum: http://dbpedia.org/resource/Arboretum Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboreto# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arborétum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 樹木園# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Дэндрарый# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Арборетум# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Екпетоғай# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboret# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Vườn_thực_vật# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , დენდრარიუმი# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 수목원# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Дендрарий# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Dendrari# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Craobhlann# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboreetum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Crannlann# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , ארבורטום# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , درختستان# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Դենդրարիում# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  ,  , Thing Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  Thing <http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing> - data from Internet  , book Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order Create instance of  book <http://dbpedia.org/ontology/Book> - data from Internet  , Category:Botanical_gardens# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Category:Arboreta# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Neptunova_fontana_Trsteno.jpg# Image of Neptunova_fontana_Trsteno.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Neptunova_fontana_Trsteno.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Waterfall_and_Flowers,_OP_Arboretum.jpg# Image of Waterfall_and_Flowers,_OP_Arboretum.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Waterfall_and_Flowers,_OP_Arboretum.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Bank_Hall_Fallen_Sequoia_2010.jpg# Image of Bank_Hall_Fallen_Sequoia_2010.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bank_Hall_Fallen_Sequoia_2010.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Sequoiafarm_Eingangsbereich.jpg# Image of Sequoiafarm_Eingangsbereich.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sequoiafarm_Eingangsbereich.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum,_lac_de_Pezanin.jpeg# Image of Arboretum,_lac_de_Pezanin.jpeg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arboretum,_lac_de_Pezanin.jpeg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Heidegarten_Arboretum_0521_123101.jpg# Image of Heidegarten_Arboretum_0521_123101.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Heidegarten_Arboretum_0521_123101.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum_Trompenburg_PICT0340.jpg# Image of Arboretum_Trompenburg_PICT0340.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arboretum_Trompenburg_PICT0340.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Washington_Park_-_3.jpg# Image of Washington_Park_-_3.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Washington_Park_-_3.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , National_Capitol_Columns_-_Washington,_D.C..jpg# Image of National_Capitol_Columns_-_Washington,_D.C..jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/National_Capitol_Columns_-_Washington,_D.C..jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Magnolia_Kórnik.jpg# Image of Magnolia_Kórnik.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Magnolia_Kórnik.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum.westonbirt.750pix.jpg# Image of Arboretum.westonbirt.750pix.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arboretum.westonbirt.750pix.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , GiffordArboretum.jpg# Image of GiffordArboretum.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/GiffordArboretum.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Visitors_approaching_the_weeping_spruce_at_RHS_Wisley_-_geograph.org.uk_-_847074.jpg# Image of Visitors_approaching_the_weeping_spruce_at_RHS_Wisley_-_geograph.org.uk_-_847074.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Visitors_approaching_the_weeping_spruce_at_RHS_Wisley_-_geograph.org.uk_-_847074.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Morton_Arboretum_woodland.jpg# Image of Morton_Arboretum_woodland.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Morton_Arboretum_woodland.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum_w_Kórniku_1.jpg# Image of Arboretum_w_Kórniku_1.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arboretum_w_Kórniku_1.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Bluebell_Arboretum_Autumn.jpg# Image of Bluebell_Arboretum_Autumn.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bluebell_Arboretum_Autumn.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Sofievka_ionicheskoe_more.jpg# Image of Sofievka_ionicheskoe_more.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sofievka_ionicheskoe_more.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Hatanpään_arboretum1.jpg# Image of Hatanpään_arboretum1.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hatanpään_arboretum1.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , WelcomeToTheArboretumUniversityOfGuelph.jpg# Image of WelcomeToTheArboretumUniversityOfGuelph.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/WelcomeToTheArboretumUniversityOfGuelph.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Abney_park_cemetery_2.jpg# Image of Abney_park_cemetery_2.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Abney_park_cemetery_2.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Ataturk_Arboretum.png# Image of Ataturk_Arboretum.png#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ataturk_Arboretum.png Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , View_SSE_from_Lot2_National_Arboretum.jpg# Image of View_SSE_from_Lot2_National_Arboretum.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/View_SSE_from_Lot2_National_Arboretum.jpg Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 4478 data from Internet  , Arboretum (łac. arbor, arboris – drzewo), ogród dendrologiczny, dendrarium – miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się badania nad nimi. Przy arboretach działają często placówki naukowe badające morfologię, anatomię, ekologię, fizjologię i genetykę roślin drzewiastych oraz możliwości aklimatyzacji gatunków obcych. Arboreta funkcjonować mogą jako placówki samodzielne, ale stanowić też mogą część ogrodów botanicznych o wszechstronnych kolekcjach. Gatunki dawniej nasadzano w kolekcjach arboretów głównie kierując się względami estetycznymi. Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego (tworząc grupy o podobnych wymaganiach siedliskowych) lub systematycznego (grupując gatunki i rodzaje spokrewnione). Według definicji formalnej arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego, którego zasady tworzenia i funkcjonowania w Polsce definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Kolekcje drzew i krzewów w oficjalnym wykazie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska definiowane są jako ogrody botaniczne. W szerszym ujęciu arboretum to dowolna powierzchnia służąca uprawie kolekcji drzew i krzewów. > pl data from Internet  , Een arboretum of bomentuin (meervoud: arboreta) is een verzameling van levende bomen en struiken in een (grote) tuin of een park. Het woord arboretum stamt van het Latijnse 'arbor', boom. Het doel van de aanleg van zo'n levende verzameling van bomen en struiken kan zijn om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen, en/of om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen, en/of met een educatief doel. Een arboretum kan ook een herbarium bezitten, waarin gedroogde delen van bomen en struiken worden bewaard. Een arboretum is een gespecialiseerde botanische tuin. Waar in een botanische tuin allerlei soorten planten worden gehouden, gaat het in een arboretum vooral om winterharde houtige planten. Een arboretum kan een onderdeel van een botanische tuin vormen. In een arboretum worden de bomen en struiken al dan niet systematisch gegroepeerd (soms geografisch), en wordt er, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden, veelal naar gestreefd een zo volledig mogelijk aantal soorten en variëteiten te houden, of vertegenwoordigers van alle voor een educatief doel van belang geachte groepen. Bij de aanleg van een arboretum wordt er veelal naar gestreefd de afzonderlijke individuen goed tot hun recht te laten komen. Naamgeving en etikettering spelen een rol. > nl data from Internet  , Дендра́рий (от греч. δένδρο — дерево) — территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Дендрарии имеют научное, учебное, культурно-просветительское или опытно-производственное назначение. Обычно они размещаются при ботанических садах. Термин «дендрарий» ввёл в науку о садоводстве шотландский ботаник и ландшафтный архитектор Дж. К. Лаудон. Сходное значение имеет также термин арборе́тум (от лат. arbor — дерево) — дендрарий, который предназначен для акклиматизации флоры из различных климатических зон. Зона дендрария, предназначенная для общественного отдыха, называется дендропарком. > ru data from Internet  , Ein Arboretum (lat. Nebenform zu arbustum hier speziell im Sinne von ‚Baumpflanzung‘; von arbor ‚Baum‘) ist eine Sammlung (nicht in Pflanzgefäßen wachsender) verschiedenartiger, oft auch exotischer, Gehölze; dies kann beispielsweise ein botanischer Garten sein, in dem hauptsächlich Bäume und Sträucher angepflanzt werden. Man spricht von einem Fruticetum, wenn nur Sträucher angepflanzt werden. Werden in einem Arboretum nur Nadelgehölze angepflanzt, nennt man es Pinetum. In russischsprachigen Gebieten wird statt „Arboretum“ der Begriff Dendrarium (von altgriechisch δένδρον déndron, deutsch ‚Baum‘) verwendet. Eine Orangerie beherbergt im Winter frostempfindliche Baumarten, die in Gefäßen gepflanzt werden, um transportabel zu sein. Nach der elften Edition der Encyclopædia Britannica von 1911 wurde der Begriff zum ersten Mal von John Claudius Loudon im Jahr 1838 in einem Buch über Bäume verwendet. Ein bedeutendes, an raren, auch ausländischen Bäumen reiches – heute untergegangenes – Arboretum zu Studienzwecken schuf bald darauf in Deutschland Eduard Petzold als Parkdirektor des Prinzen Wilhelm Friedrich Karl von Oranien-Nassau in Muskau (vgl. seine Schrift Arboretum Muscaviense). > de data from Internet  , Дендрологі́чний парк (дендропа́рк, дендра́рій, від грец. déndron — дерево) або арборетум (від лат. arbor - дерево) — територія, на якій на відкритому ґрунті культивуються деревні рослини. Парк з колекцією різних порід дерев. Частіше сучасний дендропарк — це ботанічний сад, що містить живі колекції деревних рослин і принаймні частково призначений для наукових досліджень. Насадження в дендропарку, зазвичай у стилі ландшафтного парку, можуть бути самостійними або входити до складу ботанічного саду. Розміщення рослин здійснюється за систематичною, географічною, екологічною, декоративною або іншими ознаками. Територія дендрологічних парків позначається на місцевості межовими охоронними знаками. Дендрарій, що спеціалізується на вирощуванні хвойних порід, відомий як пінетум. Інші спеціалізовані дендропарки називаються саліцет (верби), популят (тополя) та кверцет (дуби). Термін дендропарк вперше був використаний в англійській публікації Джоном Клавдієм Лоудоном в 1833 р. В The Gardener's Magazine, але концепція вже тоді була давно встановлена. > uk data from Internet  , Ett arboretum (plural arboreta av lat. arbor, "träd") är en plantering av träd och buskar, ofta skapad med syftet att studera de planterade sorterna. Andra syften med planteringen kan vara att samla, bevara och presentera olika trädslag. Ofta är syftena kombinerade, växterna kan studeras i olika avseenden samtidigt som olika sorter bevaras och visas upp för en upplevelse av mångfald. Planteringen kan vara en samling i sin egen rätt eller vara en del av en botanisk trädgård. Trädslagen kan vara planterade i enstaka individ- eller gruppbestånd, och samlingen kan vara vetenskapligt ordnad eller ordnad efter någon annan princip, som geografisk ursprung. En del samlingar kan fokusera på främmande vedartade växter, så kallade , men andra samlingar kan ha fokus på trädslag från ett visst område eller klimat. Det finns även arboretum som fokuserar på en speciell sorts träd, exempelvis barrträd. Ett arboretum med enbart barrträd kallas pinetum (lat. pinetum: "barrskog", "tallskog"). I Sverige finns arboretum för forskningssyfte bland annat i Alnarpsparken. Det finns också ett antal privata arboretum såsom t.ex. Linderslunds Arboretum i Skåne. > sv data from Internet  , المشجر حقل تجارب يوجد في الهواء الطلق، لزراعة الأشجار والشجيرات والنباتات الخشبية الأخرى في ظروف طبيعية يجري فيه ترتيب النبتات وتزويدها تبين فصائلها كما تبين علاقات الأنواع المختلفة للفصيلة المشتركة.وقد أسهمت معظم المشاجر المفتوحة في إدخال البهجة والمتعة إلى الجمهور ونالت تقديرًا واستحسانًا.كما اسهمت المشاجر في ازدياد الأساليب العملية لزراعة الأشجار والشجيرات في ازدياد الأساليب العلمية لزراعة الأشجار والشجيرات الأكثر تحملًا وجمالًا وتحتوي معظم المشاجر على أجزاء مخصصة للتجارب، لاستنبات فصائل جديدة ونادرة من النباتات، تخصص اجزاء منها للمتسلقات والشجيرات. > ar data from Internet  , Arboreto, arba reto aŭ arboparko estas kolekto de nur arboj, do artefarita arbaro. Plej ofte temas pri botanika ĝardeno en kiu troviĝas vivantaj kolektoj de arbecaj plantoj (arboj, arbustoj,...) almenaŭ parte celita al scienca studado. > eo data from Internet  , Un arborètum és un jardí botànic especialitzat, generalment concebut com un espai paisatgístic. Presenta nombroses espècies d'arbres o essències llenyoses en forma de col·leccions molt sovint temàtiques. Existeixen arborètums de lleure procedents d'una gran activitat passada, però que ja no tenen usos científics. Un jardí que presenta col·leccions d'arbusts s'anomena fruticetum, i es diu pinetum un arborètum especialitzat en coníferes. > ca data from Internet  , Luibhghairdín nó cuid de luibhghairdín a úsáidtear chun crainn, toim is féithleoga a léiriú, agus staidéar a dhéanamh orthu. > ga data from Internet  , An arboretum (plural: arboreta) in a general sense is a botanical collection composed exclusively of trees of a variety of species. Originally mostly created as a section in a larger garden or park for specimens of mostly non-local species, many modern arboreta are in botanical gardens as living collections of woody plants and is intended at least in part for scientific study. In Latin, an arboretum is a place planted with trees, not necessarily in this specific sense, and "arboretum" as an English word is first recorded used by John Claudius Loudon in 1833 in The Gardener's Magazine, but the concept was already long-established by then. An arboretum specializing in growing conifers is known as a pinetum. Other specialist arboreta include saliceta (willows), populeta (poplar), and querceta (oaks). Related collections include a fruticetum, from the Latin frutex, meaning shrub, much more often a shrubbery, and a viticetum (from the Latin vitis, meaning vine, referring in particular to a grape vine). A palm house is a large greenhouse for palms and other tender trees. > en data from Internet  , 樹木園(じゅもくえん、英語: arboretum、複数形 arboreta)とは、狭義では、樹木を収集した園である。関連したものには、fruticetum(ラテン語の低木を意味するfrutexに由来)であり、ブドウ樹を収集したviticetumがある。今日では一般的に、樹木園は、少なくとも科学的研究の分野に向けられた木本植物を生きた状態で収集している植物園である。針葉樹に特化した樹木園は、pinetumとして知られている。他に特定の樹木に特化した樹木園として、ヤナギに特化したsalicetum、ポプラに特化したpopuletum、オークに特化したquercetumがある。 > ja data from Internet  , Um arboreto (do latim, arboretum no singular, e arboreta no plural) é um jardim botânico ou uma área destinada para o cultivo de uma coleção de árvores, arbustos, plantas herbáceas, medicinais, ornamentais ou outras. São mantidas e ordenadas cientificamente, em geral documentadas e identificadas, e expostas ao público para as finalidades de recreação, educação e pesquisa. > pt data from Internet  , Un arboreto è un «grandioso erbario vivente che svolge funzione di orto botanico per piante arboree ed arbustive finalizzato a scopi diversi», ossia un'area boschiva realizzata artificialmente per ricreare un habitat significativo per la tutela della biodiversità.Gli arboreti sono aperti al pubblico e hanno finalità didattico-pedagogiche, di ricerca scientifica, di classificazione e ornamentale. > it data from Internet  , 수목원(樹木園, Arboretum)은 나무들의 관찰과 연구를 위해 서식지를 재현하고 기르는 곳을 말한다. > ko data from Internet  , Un arboreto o arboretum (del latín arborētum) es un jardín botánico dedicado primordialmente a árboles y otras plantas leñosas, que forman una colección de árboles vivos con la intención al menos parcialmente de estudiarlos científicamente. Por ejemplo, un arboreto que está especializado en coníferas se conoce como un pinetum. Muchos de los arboretos son también arboledas, un término más amplio que incluye la mayor parte de los terrenos boscosos de tamaño menor al de un bosque, por lo que en español muchas veces los dos términos son intercambiables. > es data from Internet  , Un arboretum ou arborétum (orthographe rectifiée de 1990) est un jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme un espace paysager. Il présente de nombreuses espèces d'arbres ou d'essences ligneuses sous forme de collections le plus souvent thématiques. Il existe des arboretums d'agrément issus d'une grosse activité passée mais qui n'ont plus de missions scientifiques. Un jardin présentant des collections d'arbustes est appelé fruticetum et on appelle pinetum un arboretum spécialisé dans les conifères. > fr data from Internet  , Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin – dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů. > cs data from Internet  , Arboretum.westonbirt.750pix.jpg# Image of Arboretum.westonbirt.750pix.jpg#: http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arboretum.westonbirt.750pix.jpg?width=300 Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , http://www.arbnet.org Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , 338454 data from Internet  , 51254 data from Internet  , 1101379420 data from Internet  , Washington,_D.C.# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Parks_Victoria# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Golden_Grove,_Carmarthenshire# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Kamnik# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Netherlands# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Harvard_University# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Climate_of_the_United_Kingdom# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:WelcomeToTheArboretumUniversityOfGuelph.jpg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Lincoln_Cathedral# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Swarthmore_College# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , North_Rhine-Westphalia# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Westonbirt_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Mount_Auburn_Cemetery# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Hyacinthoides_non-scripta# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Kew_Gardens# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Australian_Capital_Territory# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Eastwoodhill_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Acer_(plant)# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Kórnik_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Cactus# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , The_Gardener's_Magazine# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Lancashire# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Royal_Horticultural_Society# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Transplant_(botanical)# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:Visitors_approaching_the_weeping_spruce_at_RHS_Wisley_-_geograph.org.uk_-_847074.jpg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Krasnodar_Krai# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Xylotheque# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboriculture# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Plant nursery Image of Plant nursery: http://dbpedia.org/resource/Plant_nursery Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , United_Kingdom# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Morgantown,_West_Virginia# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Dubrovnik# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Tytus_Działyński# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Institute_of_Dendrology_in_Kórnik# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Jan_Kanty_Działyński# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Vitis Image of Vitis: http://dbpedia.org/resource/Vitis Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Lisle,_Illinois# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Scott_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Tree_planting# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Goudhurst# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Edith_J._Carrier_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Acer griseum Image of Acer griseum: http://dbpedia.org/resource/Acer_griseum Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Acer_(genus)# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Boston# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Loddiges# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Bretherton# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum_Trompenburg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Oak# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Palm_house# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Tuggeranong_Parkway# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Nottingham_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Atlas_cedar# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Udhagamandalam# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arcadia,_California# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Central_Europe# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Fjære# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Frankincense# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Morris_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Corinthian_order# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Quercus Image of Quercus: http://dbpedia.org/resource/Quercus Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Controlled_burn# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , The_Tasmanian_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Conifer# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:Bank_Hall_Fallen_Sequoia_2010.JPG# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Gloucestershire# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Erasmus_University_Rotterdam# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Scotland# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Column# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Istanbul_University# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Shrubbery# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , PlantCollections# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Khostinsky_City_District# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Wisconsin# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Tsuga heterophylla Image of Tsuga heterophylla: http://dbpedia.org/resource/Tsuga_heterophylla Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Carleton_College# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Nebraska# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Prague# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Lincoln_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Burgundy# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:GiffordArboretum.jpg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Slovakia# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Wollemia# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Buckinghamshire# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Maple# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:Sequoiafarm_Eingangsbereich.jpg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Land_of_Punt# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Derby_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Central_Park# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Washington_Park_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Willow# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Azalea# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Ginkgo biloba Image of Ginkgo biloba: http://dbpedia.org/resource/Ginkgo_biloba Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Evergreen# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Harrisonburg,_Virginia# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Cannon_River_(Minnesota)# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Aqueduct_(bridge)# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Bedgebury_National_Pinetum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , William_Douglas_Cook# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Devonport,_Tasmania# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Mâcon# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , France# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Jamaica_Plain,_Massachusetts# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:Magnolia_Kórnik.jpg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , World_Heritage_Site# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Norway# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Ngatapa# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Hamilton,_New_Zealand# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Arboretum_de_Pézanin# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Lake_Burley_Griffin# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , File:Heidegarten_Arboretum_0521_123101.jpg# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Esveld_Aceretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Quercus suber Image of Quercus suber: http://dbpedia.org/resource/Quercus_suber Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Silviculture# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , National_Academy_of_Sciences_of_Ukraine# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Old-growth_forest# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Sochi# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Liquidambar# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Massachusetts# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Joseph-Marie-Philippe_Lévêque_de_Vilmorin# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Vieska_nad_Žitavou# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Sochi_Arboretum# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Belgium# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Cedrus deodara Image of Cedrus deodara: http://dbpedia.org/resource/Cedrus_deodara Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , United_States# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , National_Arboretum_Canberra# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Grimstad# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Coyoacán# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , George_Anthony_Legh_Keck# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Wespelaar# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Deir_el_Bahri# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Colorado_Plateau# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , The_Arboretum_at_Flagstaff# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Zlaté_Moravce# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Public_parks# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Nothofagus# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order - data from Internet  , Native_plants# Back-Link Neighborhood: 
paths of length <= 2 sorted in chronological order -